Wyniki postępowania ofertowego z dnia 14.06.2019 opiekun os. starszych „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14 czerwca 2019 r. upublicznionym na stronie internetowej, oraz wysłanych zapytań do firm z dnia 17 czerwca 2019 r., wpłynęła 1 oferta dnia 19.06.2019 r od fimy:

– Placówka kształcenia ustawicznego „LOGOS”, ul. Przedrynek 8, 99-100 Łęczyca

W związku z tym Placówka kształcenia ustawicznego „LOGOS” została wybrana do realizacji tego zadania.

Comments are closed.