” Wyniki rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla 2 grup (60 godz. grupa) Pracownik administracyjno-biurowy działu marketingu i sprzedaży z komputerem w projekcie „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18

W odpowiedzi na rozeznanie rynku 4/WLKP/INF z dnia 10 lipca 2020 r. upublicznionym na stronie internetowe wpłynęły 3 oferty.

  1. ASK & ANSWER Joanna Łebkowska ul. Kasztanowa 28, lok B1/7, 99-300 Kutno; Data wpływu 10.07.2020
  2. EDKOM Przemysław Leitgeber ul. Krasińskiego 4/19, 99-300 Kutno; Data wpływu 14.07.2020
  3. „MULTIAGENCJA” NIERUCHOMOŚCI UBEZPIECZENIA-GRAFOLOGIA ul. Zimowa 11, 99-300 Kutno; Data wpływu 10.07.2020

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta numer 1 firmy „ASK & ANSWER”Joanna Łebkowska
Firma ta została wyłoniona do realizacji tego zadania

Comments are closed.