” Wyniki rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla 2 grup (60 godz. grupa) Pracownik administracyjny działu sprzedaży z komputerem w projekcie „Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18

W odpowiedzi na rozeznanie rynku 5/WLKP/INF z dnia 10 sierpnia 2020 r. upublicznionym na stronie internetowe wpłynęły 3 oferty.

  1. EDKOM Przemysław Leitgeber ul. Krasińskiego 4/19, 99-300 Kutno; Data wpływu 14.08.2020
  2. „MULTIAGENCJA” NIERUCHOMOŚCI UBEZPIECZENIA-GRAFOLOGIA ul. Zimowa 11, 99-300 Kutno; Data wpływu 10.08.2020
  3. PRO-EDU Sp.j. D. Karmazyn R. Krokocki ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice; Data wpływu: 12.08.2020

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta numer 3 firmy „PRO-EDU Sp.j.” D. Karmazyn R. Krokockiki
Firma ta została wyłoniona do realizacji tego zadania

Comments are closed.