Wyniki postępowania ofertowego z dnia 16.09.2019 dot. przeprowadzenia indywidualnego wsparcia w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 września 2019 r. upublicznionym na stronie internetowej, oraz wysłanych zapytań do firm z dnia 17 września 2019 r., wpłynę 3 oferty.

  1. „Multiagencja” Dariusz Puchala, ul. Zimowa 11, Kutno 99-300; Data wpływu 20.09.2019 r.
  2. „Pecunia” spółdzielnia socjalna, ul. B. Limanowskiego 107 lok.2U, Łódź 91-334; Data wpływu 21.09.2019 r.
  3. „Nieruchomości” Leszek Olesiński, ul.29 Listopada 64, Kutno 99-300; Data wpływu 20.09.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta numer 3 firmy „Nieruchomości” Leszek Olesiński.
Firma ta została wyłoniona do realizacji tego zadania.

Comments are closed.