Wyniki postępowania ofertowego z dnia 15.04.2019 dot. przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 kwietnia 2019 r. upublicznionym na stronie internetowej, oraz wysłanych zapytań do firm z dnia 16 kwietnia 2019 r., wpłynęły 3 oferty.

1. „Multiagencja” Dariusz Puchala, ul. Zimowa 11, Kutno 99-300; Data wpływu 18.04.2019 r.
2. „Pecunia” spółdzielnia socjalna, ul. B. Limanowskiego 107 lok.2U, Łódź 91-334; Data wpływu 18.04.2019 r.
3. „Nieruchomości” Leszek Olesiński, ul.29 Listopada 64, Kutno 99-300; Data wpływu 19.04.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta numer 2 firmy „Pecunia” spółdzielnia socjalna.
Firma ta została wyłoniona do realizacji tego zadania.

Comments are closed.