Wyniki postępowania ofertowego z dnia 14.06.2019 prawo jazdy kategorii B „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14 czerwca 2019 r. upublicznionym na stronie internetowej, oraz wysłanych zapytań do firm z dnia 17 kwietnia 2019 r., wpłynęła 1 oferta dnia 20.06.2019 r od fimy:

-Ośrodek Szkolenia Kierowców „JUREK” Łukasz Wódka, ul. Długosza 6B, 99-300 Kutno

Firma ta została wybrana do wykonania zadania.

Comments are closed.