Wyniki postępowania ofertowego nr 2/02/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/02/2017

W odpowiedzi na zapytaniem ofertowym z dnia 12 lutego 2017 r. upublicznionym na stronie internetowej z dnia 20 lutego 2017 r., wpłynęły 2 oferty spełniające wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu oraz upublicznionej ofercie.

Firma ARGOS Agnieszka Salm przedstawiła korzystniejszą ofertę cenową i jakościową. Oferta ta spełniła wszystkie kryteria wyboru oraz warunki przygotowania ofert. Została zaakceptowana do wykonania zadania, którego dotyczyło postępowanie ofertowe.

Postępowanie ofertowe zostało uznane za zakończone.

Comments are closed.