Wyniki postępowania ofertowego nr 1/03/2017

W odpowiedzi na zapytaniem ofertowym z dnia 06 marca 2017 r. upublicznionym na stronie internetowej, oraz wysłanych zapytań do firm z dnia 13 marca 2017 r., wpłynęła jedna oferty,  od firmy AMLS Sp z o.o. .Spełniała wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu oraz upublicznionej ofercie.  Oferta wpłynęła dnia 17 marca 2017 r.

W związku z tym oferta w/w firmy została zaakceptowana do wykonania zadania w ramach projektu.

Postępowanie ofertowe zostało uznane za zakończone.

Comments are closed.