„Wynik rozeznania rynku na przeprowadzenie doradztwa zawodowego z IPD dla 120 osób (4 godziny na osobę)” Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18

W odpowiedzi na rozeznanie rynku 1/WLKP/INF z dnia 12 grudnia 2019 r. upublicznionym na stronie internetowe wpłynęły 3 oferty.

  1. PRO-EDU Sp.j. D. Karmazyn R. Krokocki ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice; Data wpływu: 17.12.2020

2. Robert Muras Zielkowice 228 S, 99-400 Łowicz; Data wpływu 17.12.2019

3. JobCon Przemysław Zieliński ul Łąkoszyńska 7, 99-300 Kutno; Data wpływu 16.12.2019

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta numer 3 firmy „JobCon” Przemysław Zieliński
Firma ta została wyłoniona do realizacji tego zadania

Comments are closed.