Wstępne wyniki 2 tury oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na działalności gospodarczą. „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” Nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Informujemy, iż 12 osób z 2 tury ubiegającej się o dotacje na działalność gospodarczą przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskały wymaganą ilość punktów kwalifikującą do dofinansowania. Jedna osoba nie uzyskała wymaganej liczby punktów. Publikujemy wstępną listę rankingową od której macie Państwo 2 dni robocze na odwołanie po otrzymaniu od nas informacji. Dopiero po tym terminie, jeśli nie wpłynie żadne odwołanie zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa.

Comments are closed.