Wstępne wyniki 1 tury oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na działalności gospodarczą. „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” Nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Informujemy, iż wszystkie osoby z 1 tury ubiegającej się o dotacje na działalność gospodarczą przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskały wymaganą ilość punktów kwalifikującą do dofinansowania. Publikujemy wstępną listę rankingową od której macie Państwo 2 dni robocze na odwołanie po otrzymaniu od nas informacji. Dopiero po tym terminie, jeśli nie wpłynie rzadne odwołanie zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa.


Comments are closed.