Rekrutacja etap 1-„Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” Nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Szczegóły projektu zapraszamy do zapoznania TUTAJ

Zgodnie z informacjami podanymi w szczegółach projektu podajemy aktualne terminy rekrutacji oraz dokumenty do pobrania obowiązujące w projekcie w tym Regulamin.

Informujemy iż rekrutacja rozpocznie się odpowiednio dla danych ścieżek kariery:
– szkolenia-kursy (ścieżka S) – 24.01.2019 na tym etapie rekrutacja ciągła
-działalność gospodarcza (ścieżka DG) – 08.02.2019 do 26.08.2019 – 1 tura

Regulamin udziału w projekcie do pobrania:

Załączniki do regulaminu:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej:

Załączniki do regulaminu przyznawania śr. na rozwój działalności gospodarczej:

Comments are closed.