„Przeprowadzenie doradztwa zawodowego z IPD dla 120 osób (4 godziny na osobę)” Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia nr. RPWP.06.02.00-30-0031/18

Rozeznanie rynku 1/WLKP/INF:

  1. Identyfikacji potrzeb i możliwości zawodowych w tym utworzenie IPD dla 120 osób. (4h na osobę) jako doradca zawodowy w projekcie Aktywni zawodowo powyżej 29 roku życia” w następującym zakresie:

1) identyfikacja potrzeb i możliwości zawodowych,

2) utworzenie IPD,

3) udokumentowanie przeprowadzonych rozmów na odpowiednim formularzu.

  1. Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.09.2020
  2. Miejsce realizacji: woj. wielkopolskie

Prosimy o składanie ofert do 20 grudnia 2019 do godziny 15:00.

Comments are closed.