Przeprowadzenia szkolenia na prawo jazdy kat. B „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Termin składania ofert 26.06.2019r.

Rozeznanie rynku dotyczące:

a. przeprowadzenia szkolenia „prawa jazdy kat. B dla 6 osób. Szkolenie ma obejmować liczbę godzin teorii i praktyki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami do dnia 31.12.2019 r. Cena szkolenia winna zawierać wszystkie koszty wykonawcy z pominięciem: badań lekarskich, egzaminów.
b. Okres realizacji: 01.07.2019r. do 31.12 .2019r.
c. Miejsce realizacji: woj. Łódzkie


14.06.2019 r

Oferta rozstrzygnięta informacje tu.

Comments are closed.