Przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Termin składania ofert 26.04.2019r.

Rozeznanie rynku dotyczące:
a. przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 1 grupy (54h) jako trener w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” składające się z następujących modułów:
• Wprowadzenie do przedsiębiorczości – 2h;
• Zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej (badanie rynku, zasady tworzenia, regulacje/aspekty prawne) – 4h;
• Księgowość w firmie – 4h;
• Podstawowe zagadnienia z zakresu kadr i płac(zatrudnianie i zwalnianie pracowników, rodzaje umów o pracę, listy płac, rozliczanie ZUS) – 4h;
• Zakładanie spółek (Spółka cywilna a Spółka jawna – aspekty prawne, księgowość, co korzystniejsze dla przedsiębiorcy) – 2h;
• Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu – 2h;
• Identyfikacja rynku zewnętrznego i otoczenia przedsiębiorstw – 4h;
• Wybór lokalizacji firmy – 4h;
• Ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej – 4h;
• Podstawy podatku dochodowego .od osób fizycznych- 4h;
• Podstawy podatku od towarów i usług – 4h;
• Źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej – (źródła pomocy doradczej i finansowej przedsiębiorstw) – 2h;
• Wykorzystanie Internetu i potencjału informacyjnego i komunikacji w firmie – 2h;
• Biznesplan–co to jest i jak przygotować biznesplan – 12 h
b. usługi wynajmu sali/sal wraz z wyposażeniem i zapleczem społecznym na potrzeby prowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 1 grupy w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” w łącznym wymiarze 54 godzin
c. Okres realizacji 06.05.2019r. do 16.05 .2019r.
d. Miejsce realizacji: Łódź
15.04.2019 r

Oferta rozstrzygnięta informacje tu.

Comments are closed.