Przeprowadzenia indywidualnego wsparcia w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Termin składania ofert 26.09.2019r.

Rozeznanie rynku dotyczące:

• indywidualnego wsparcia dla 11 uczestników (4h na osobę) jako trener w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” w następującym zakresie:
1) pomoc uczestnikom projektu w stworzeniu Biznesplanu,
2) udzielenie konsultacji tematycznych w zakresie planowanej działalności gospodarczej i jej sektora,
3) omówienie kwestii poprawy rentowności przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu,
4) udokumentowanie przeprowadzonych rozmów na odpowiednim formularzu.
• wynajmu sali/sal wraz z wyposażeniem i zapleczem społecznym na potrzeby prowadzenia indywidualnego wsparcie dla uczestników (4h na osobę) w projekcie „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” w łącznym wymiarze 44 godzin.
Okres realizacji: 16.10.2019r. – 23.10.2019r.
• Miejsce realizacji: Kutno

16.09.2019 r

Oferta rozstrzygnięta informacje tu.

Comments are closed.