Ostateczne wyniki 2 tury oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na działalności gospodarczą. „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” Nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

IInformujemy, iż 12 osób z 2 tury ubiegającej się o dotacje na działalność gospodarczą przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskały wymaganą ilość punktów kwalifikującą do dofinansowania. Jedna osoba nie uzyskała wymaganej liczby punktów. Dotacja zostanie przyznana pierwszym 11 osobom z listy z najwyższą liczbą punktów . Publikujemy ostateczną listę rankingową. Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do zawarcia umów.

Comments are closed.