Przeprowadzenia szkolenia Opiekun osób starszych „Program outplacementowy dla osób z województwa łódzkiego” nr RPLD.10.02.02-10-0017/18

Termin składania ofert 26.06.2019r.

Rozeznanie rynku dotyczące:

a. przeprowadzenia szkolenia Opiekun osób starszych dla maksymalnie 20 a minimalnie 10 uczestników Szkolenie ma obejmować liczbę 120 godzin teorii i praktyki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami do dnia 31.12.2019 r. Cena szkolenia winna zawierać wszystkie koszty wykonawcy.
b. Okres realizacji 01.07.2019r. do 10.09.2019r.
c. Miejsce realizacji szkolenia: Kutno


14.06.2019 r

Oferta rozstrzygnięta informacje tu.

Comments are closed.