Wyniki postępowania ofertowego nr 1/01/2017

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/01/2017

W odpowiedzi na ogłoszoną postępowanie ofertowe z dnia 05.01.2017 w dniu 24.01.2017 wpłynęła tylko jedna oferta od firmy AMLS Sp. z o.o. Oferta ta spełniła wszystkie kryteria wyboru oraz warunki przygotowania ofert. Została zaakceptowana do wykonania zadania, którego dotyczyło postępowanie ofertowe.

Postępowanie ofertowe zostało uznane za zakończone.

Comments are closed.